Online rezervace

Své místo v kurzu si rezervujete dvěma kroky 

  1. odesláním formuláře 
  2. zaplacením zálohy 50% z celkové částky, popř. zaplacením celého poplatku za kurz

Zaplacení zálohy

Pro dokončení rezervace místa v kurzu prosím uhraďte zálohu ve výši 50% ceny kurzu. Pro rychlou platbu můžete využít připravené QR kódy, popř. proveďte standardní platbu převodem na účet č. 2300534484 / 2010.

Do poznámky pro příjemce prosím uveďte Vaše jméno.  

Tančírna

Naslouchárna

Klid v mysli i těle


Storno podmínky

Milí účastnící kurzů a akcí,

chápu, že život někdy přinese nečekané události, které nemůžeme ovlivnit a můžou Vám bránit v účasti na kurzu. Často se stává, že účastnici ruší svou účast v den kurzu nebo těsně před ním. Na počtu přihlášených účastníku závisí rozhodnutí, zda se kurz vůbec bude konat a v jakém duchu se ponese. Také jsou s tím spojené náklady na pronájem sálu. Proto jsem byla nucena (po zkušenostech) stanovit storno podmínky pro rušení přihlášek ze strany účastníků i z mé strany jako organizátora.

Věřím, že je přijmete s porozuměním.

Zrušení účasti na akci ze strany účastníka

Zrušení účasti na kurzu je nutné provést písemně - zasláním emailu na adresu zitvpritomnosti@gmail.com. V takovém případě vracím poplatek nebo jeho poměrnou část zpět na účet v závislosti na momentu odhlášení:

  • 8 dnů před zahájením kurzu 100% zaplacené částky
  • 7-5 dnů před zahájením kurzu 50% zaplacené částky
  • 4-0 dnů před zahájením kurzu 0% zaplacené částky

Dojde-li ke zrušení kurzu z mé strany (nemoc neboli vážné důvody)- účastník může navštívit kurz v náhradním termínu, který určíme.- poplatek bude účastníkovi vrácen v plné výši.- poplatek můžete využít na jiný volný kurz dle dohody s účastníkem.
Pokud se účastník neomluví a nedostaví na kurz či akci, uhrazený poplatek se nevrací. Účastník za sebe může poslat náhradníka, poplatek se tímto převede na náhradníka.
Děkuji za porozumění.

Těším se na Vás,

Marta